STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-04-22     WRZEŚNICA ODZYSKUJE SWÓJ BLASK ...!

Od początku kwietnia br. trwały prace porządkowe związane z oczyszczeniem koryta oraz skarpy Wrześnicy. Prace wykonywane były na odcinku od tamy nad Zalewem Wrzesińskim do mostku łączącego ul. Warsztatową z Dolnośląską. Z rzeki usunięto nie tylko drobne odpady komunalne, ale także zalegające w niej konary i gałęzie.

 Do połowy maja planowane są również prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Dzięki koparce możliwe będzie wyciągnięcie betonowych prefabrykatów z rzeki. A.H.S.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT