STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2008-05-10     TRWA AKCJA STRAŻY MIEJSKIEJ

Strażnicy miejscy w ramach programu profilaktycznego "Żyj bezpiecznie" w kwietniu i w maju przeprowadzają na terenie gimnazjów miejskich i gminnych zajęcia profilaktyczne "Z BEZPIECZEŃSTWEM NA TY". 

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa skierowane są do uczniów pierwszych klas i podzielone na dwie części. Pierwsza część to wykład teoretyczny, w którym strażnik miejski podczas przeprowadzanych zajęć szkolnych przekazuje pierwszoklasistom zasady unikania oraz postępowania w sytuacjach niebezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, jak i również poza nią, druga część natomiast to symulowane scenki dotyczące tych zdarzeń przedstawiane i oceniane przez młodzież. Celem programu jest przede wszystkim wykształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Podczas spotkań strażnicy miejscy podejmują również problem przemocy fizycznej w szkole i form jej przeciwdziałania. Akcja strażników miejskich potrwa do połowy czerwca.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT