STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2008-05-14     GIMNAZJALIŚCI MÓWIĄ „STOP AGRESJI”

 

GIMNAZJALIŚCI MÓWIĄ „STOP AGRESJI”

Zbuduję dom z cegieł miłości, połączę je cementem radości,
dach ułożę z dachówek szczerości.
Szyby będą ze szkła przyjaźni,pomaluję je farbą wyobraźni.Tu zawsze będę miała schronienie. Mieć taki dom to moje marzenie.

Miłość, radość, szczerość i przyjaźń to nieprzemijające wartości, towarzyszące ludzkości od tysięcy lat. Ich uniwersalne znaczenie przetrwało do naszych współczesnych czasów w niezmienionej formie, potrafimy kochać bezgranicznie, pomagać potrzebującym i rozsyłać uśmiechy najbliższym. Niestety do współczesnego świata w zawrotnym tempie wkradło się również zło i to w postaci agresji, która za swoje miejsce wybrała również szkołę,a przede wszystkim podatnych na nią uczniów. Niemal każdego dnia środki masowego przekazu bombardują nas wiadomościami o wybrykach chuligańskich młodzieży: zdewastowanych koszach na śmieci, połamanych znakach drogowych czy też pobić i gróźb stosowanych przez silniejszych uczniów wobec ich zdaniem „tych słabszych”. Zminimalizowaniu zjawiska agresji w szkole może pomóc budowanie więzi międzyludzkich na zasadach wzajemnego szacunku i współpracy: uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic, lecz by to osiągnąć należy dużo chęci i cierpliwości zarówno grona pedagogicznego, uczniów oraz zaangażowania rodziców. Wiedzą o tym doskonale nauczyciele Gimnazjum nr 1 we Wrześni, a przede wszystkim panie polonistki Iwona Kasprzak i Karina Szczap, które 6 maja w słoneczne, czwartkowe popołudnie zorganizowały debatę szkolną z udziałem zaproszonych gości pod hasłem „STOP AGRESJI”. Wśród ekspertów odpowiadających na pytania uczniów znaleźli się: pani Małgorzata Bodus – prokurator Sądu Rejonowego we Wrześni, Elżbieta Tomczak – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, Przemysław Teodorczyk – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, naszą jednostkę Straży Miejskiej natomiast reprezentowała Anna Hedrych-Stanisławska – specjalista ds. profilaktyki. Młodzież do debaty o zachowaniach agresywnych przygotowała się bardzo dobrze, nie raz wprawiając zaproszonych gości w chwilę zastanowienia nad odpowiedzią. Eksperci zgodni twierdzili, iż podstawową zasadą przeciwko agresji jest jej nie wzmacnianie, lecz pozytywne wskazywanie sposobów reagowania na trudności i metod jej rozładowania. Miłym akcentem podczas debaty były również wystąpienia grupy teatralnej „Arlekin”, która zawodowo zaprezentowała scenkę obrazującą agresywne zachowania podczas odbywania się zajęć lekcyjnych i metody obrony przed agresorem. Podczas debaty gimnazjalistom zostały rozdane ulotki z informacjami o punktach, do których może zgłosić się ofiara przemocy, ważne telefony oraz charakterystyka sprawcy przemocy i ofiary. Wspólnie prowadzone działania profilaktyczne wszystkich służb mundurowych, prokuratury, psychologów, pedagogów i nauczycieli na pewno będą procentowały w przyszłości, bo przecież dziecko im bardziej poczuje się dowartościowanym i lepiej rozwinie się jego uspołecznienie, tym łatwiej zatraci w sobie zalążek agresywności.

AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT