STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2016-03-03   BETONOWE KOSZE WE WRZEŚNICY
Osiem betonowych koszy wrzuconych do Wrześnicy to efekt wandalizmu, który miał miejsce z piątku na sobotę ubiegłego tygodnia. Pięć koszy znalazło się w zalewie wrzesińskim na odcinku od Psar Polskich do tamy, dwa następne znajdowały się przy drewnianych mostkach w parku im. Józefa Piłsudskiego, ostatni natomiast znaleziono w rzece w okolicy przejścia na os. Sławno.
2016-02-18   NAPISY NA KOLEJCE!
Do zniszczenia kolejki wąskotorowej znajdującej się na ul. Kaliskiej doszło 10 lutego. Grupka osób nieletnich pomalowała jej wnętrze sprayami umieszczając w kilku miejscach akronim wulgarnego wyrażenia. Przedtem młodzi ludzie biegali po dachu kolejki. Sprawcy zostali ujęci przez patrol policji. O zdarzeniu poinformowano rodziców. Sprawa zniszczenia kolejki trafi także do sądu rodzinnego.
2016-02-18   NIEBIESKIE GRANTY TRAFIŁY DO WRZEŚNI!
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni oraz straż miejska to tegoroczni laureaci „Niebieskich Grantów” organizowanych przez Volkswagen Poznań. Założeniem konkursu było wyłonienie zwycięzców mających najlepsze pomysły w promowaniu postaw proekologicznych wśród lokalnego społeczeństwa. Zainteresowanie grantami było ogromne. Na konkurs bowiem wpłynęło 68 wniosków z całej Wielkopolski.
2016-02-05   PLACE ZABAW DLA DZIECI POD KONTROLĄ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH...!
Strażnicy miejscy sukcesywnie dokonują kontroli gminnych placów zabaw zarówno tych zlokalizowanych na terenie miasta jak i wsi. Sprawdzane są przede wszystkim urządzenia do zabawy pod kątem widocznych uszkodzeń oraz ogólnie panujący porządek na placu. Wszelkie pojawiające się uchybienia zgłaszane są do naprawy osobie odpowiedzialnej za ich utrzymanie.
2016-01-22   GRAFFICIARZE UJĘCI PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH ..!
Strażnicy miejscy ujęli dwóch młodych mężczyzn, którzy na ścianie budynku Niepublicznego Przedszkola Słoneczko we Wrześni malowali graffiti. Sygnał o wandalach dyżurny straży miejskiej otrzymał od przypadkowego świadka zdarzenia. Mężczyźni, będący pod wpływem alkoholu, podczas próby ich wylegitymowania zachowywali się agresywnie.
2016-01-22   SKAZANI POSPRZĄTALI UL. WIŚNIOWĄ ...!
Osoby skazane na karę ograniczenia wolności i prace społecznie-użyteczne od ponad trzynastu lat m. in. sprzątają ze śmieci ulice naszego miasta, tereny zielone (w szczególności skwery, parki, kompleksy leśne) jak i przydrożne rowy. W ostatnim czasie została m. in. uprzątnięta ul. Wiśniowa. Osoby skazane pod nadzorem strażników miejskich uzbierały ponad 20 pełnych worków śmieci.
2016-01-22   STRAŻNIK MIEJSKI MOŻE SPRAWDZIĆ CZYM PALI SIĘ W PIECU ...!
Straż Miejska we Wrześni informuje, że posiada uprawnienia do kontroli kotłowni grzewczych. Kontrole te mogą być prowadzone na nieruchomościach w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Jednocześnie podczas takiej interwencji strażnicy miejscy mogą dokonać również sprawdzenia czy właściciel posesji zawarł z gminą deklarację śmieciową.
2015-12-15   KRONIKA STRAŻY MIEJSKIEJ - INTERWENCJE WYBRANE ...!
Strażnicy miejscy dwukrotnie interweniowali w sprawie zabłoconej drogi z Białężyc do Chociczy Wielkiej. Za pierwszym razem osoba odpowiedzialna za zabrudzenie drogi otrzymała pouczenie. Strażnicy miejscy zobowiązali ją również do uprzątnięcia drogi z zabrudzeń kiedy tylko dojdzie do ponownego wyjazdu pojazdów z budowy. Niestety na drugi dzień sytuacja powtórzyła się...
2015-12-15   ODBLASKOWA WRZEŚNIA …. akcja strażników miejskich!
Zainteresowanie mieszkańców Wrześni elementami odblaskowymi, głównie kamizelkami skłoniło strażników miejskich do kontynuacji akcji „Odblaskowa Września”. W chwili obecnej mamy dla zainteresowanych ponad 300 kamizelek odblaskowych i 200 szt. opasek na rękę i nogę. Elementy odblaskowe można otrzymać bezpośrednio od patrolujących ulice strażników miejskich jak i na Komendzie Straży Miejskiej przy ul. Ratuszowej 1.
2015-12-15   STRAŻNICY MIEJSCY WYRÓŻNIENI PRZEZ KURATORA OKRĘGOWEGO ...!
Komendant Straży Miejskiej we Wrześni Mirosław Morawski oraz st. specjalista Anna Hedrych-Stanisławska w listopadzie b.r. na zaproszenie z-ca Kuratora Okręgowego Wojciecha Mroczkowskiego aktywnie uczestniczyli w Posiedzeniu Plenarnym Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT