STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2012-09-19   STRAŻNICY MIEJSCY INTERWENIOWALI W SPRAWIE BEZDOMNEGO ...!
Strażnicy miejscy interweniowali na zgłoszenie sołtysa Kaczanowa w sprawie osoby bezdomnej leżącej na chodniku przed wiejską świetlicą.. Mężczyzna będący pod lekkim wpływem alkoholu uskarżał się na ból nogi. Strażnicy miejscy wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zbadało mężczyznę. Nie było jednak podstaw do jego hospitalizacji. Mężczyzna jednak wyrażał chęć leczenia odwykowego i zmiany swojego dotychczasowego życia....
2012-09-19   WRZEŚNIOWE INTERWENCJE STRAŻNIKÓW MIEJSKICH ...!
150 złotych mandatu karnego kredytowanego otrzymał z rąk strażników miejskich 20-letni mężczyzna z gm. Orzechowo, który na słupach energetycznych (czyli w miejscu do tego nieprzeznaczonym i bez zgody zarządzającego tym słupem) rozwieszał plakaty jednej z firm pożyczkowych działających na terenie naszego miasta. Wykroczenie to miało miejsce na ul. Fromborskiej (Osiedle Sławno). Sprawca wykroczenia został zobowiązany do usunięcia plakatów.
2012-09-19   KOLEJNY SPRAWCA ZAŚMIECENIA UKARANY ...!
Strażnicy miejscy w poniedziałkowy ranek otrzymali telefoniczne zgłoszenie dotyczące nielegalnie wyrzuconych worków ze śmieciami (cztery sztuki) do rowu na drodze prowadzącej z Nowej Wsi Królewskiej do Osowa. Strażnicy miejscy, tylko znanym dla siebie sposobem, ustalili właściciela śmieci, którym okazał się mieszkaniec gm. Pyzdry. Sprawcę wykroczenia wezwano natychmiastowo do Komendy Straży Miejskiej.
2012-09-19   NIELETNI PO PIWKU ...!
Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie osoby nieletniej (15 l.), która spożywała alkohol (w postaci piwa) na SKATE PARKU mieszczącym się w parku im. Józefa Piłsudskiego. Nieletni został przewieziony do Komendy Straży Miejskiej we Wrześni i oddany pod opiekę matki. Z zaistniałej sytuacji została sporządzona notatka służbowa, którą strażnicy przekazali zgodnie z kompetencjom policjantom do dalszych czynności.
2012-09-18   NIEOBYCZAJNY WYBRYK MŁODYCH MĘŻCZYZN ...!
Nietypową interwencję w czwartkowe przed południe (13.09.2012 r.) podejmowali strażnicy miejscy w stosunku do dwóch mężczyzn będących pod wpływem alkoholu. Strażnicy miejscy udając się na inną zgłoszoną interwencję zauważyli, że w okolicy ratusza (a dokładnie na schodach prowadzących do głównego wejścia) owi mężczyźni załatwiają potrzebę fizjologiczną. Po zwróceniu uwagi przez strażnika miejskiego jeden z nich zaczął uciekać w kierunku Rynku. Nie uciekł jednak daleko, ponieważ został natychmiastowo przez niego ujęty. Podczas legitymowania (ustalania danych osobowych) mieszkańcy gm. Kołaczkowo zachowywali się w stosunku do strażników agresywnie, niespokojnie i używali słów powszechnie uważanych za obelżywe. Dwudziestolatkowie zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, gdzie sprawdzono stan upojenia alkoholowego poprzez zbadanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
2012-09-17   STRAŻNICY MIEJSCY INTERWENCYJNIE...!
Strażnicy miejscy patrolując rutynowo obszar leśny w Nowym Folwarku ujawnili wyrzuconą przyczepę śmieci. Mundurowym udało się odnaleźć również ich 36-letniego właściciela (mieszkańca naszego miasta), który został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 złotych. Sprawcy wykroczenia nakazano również w trybie natychmiastowym uprzątnąć leśny teren, co już uczynił.
2012-09-17   STRAŻNICY MIEJSCY KONTROLUJĄ GOSPODARKĘ WODNO – ŚCIEKOWĄ!
Strażnicy miejscy wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni rozpoczęli w lipcu kontrolę gospodarki wodno – ściekowej na tych posesjach, które pomimo obowiązku nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Kontrola ta prowadzona była na terenie całego miasta, jak i gminy. Strażnicy miejscy zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września kontrolowali umowy ...
2012-09-14   PODSUMOWANIE WAKACYJNYCH INTERWENCJI W ZAKRESIE ALKOHOLU!
Strażnicy miejscy w okresie wakacyjnym częściej otrzymywali od zaniepokojonych mieszkańców sygnały, które dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Mieszkańcy zwracali uwagę na fakt, iż osoby te po spożyciu alkoholu stają się agresywne, zakłócają porządek, są sprawcami dewastacji mienia oraz postawiają po sobie bałagan w postaci butelek, opakowań oraz niedopałków papierosów...
2012-05-28   NIECZYSTOŚCI PŁYNNE W KANALE GUTOWSKIM ...!
Strażnicy miejscy wspólnie z p. Katarzyną Budną z Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni dokonali kontroli kanału gutowskiego w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia go nieczystościami płynnymi. Zgłoszenie to potwierdziło się. Strażnicy miejscy ustalili skąd pochodzą nieczystości i jaką drogą przedostały się do kanału. Właściciela nielegalnego odprowadzenia nieczystości do kanału ukarano mandatem karnym ..
2012-05-23   STRAŻNICY ZABEZPIECZALI I ... BIEGALI!
Pięciu strażników miejskich w niedzielne przedpołudnie zabezpieczało trasę masowego biegu „Cała Polska Biega … a Września po zdrowie”. Do ich zadań należało informowanie piechurów / biegaczy o dokładnej trasie biegu oraz jej oznakowanie. Nad całością organizacyjną czuwał komandor biegu Mirosław Morawski. Strażnicy także pobiegli ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT