STRONA GŁÓWNA: AKTUALNOŚCI

2010-10-26   NA "BANI" PODCZAS WIĘZIENNEJ PRZEPUSTKI ...!
Strażnicy miejscy podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który leżał na ławce przy ul. Harcerskiej (postój TAXI). Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Kontakt słowny z nim był bardzo ograniczony. Nie posiadał ponadto przy sobie dokumentów tożsamości, na podstawie których można było, ustalić pełne dane osobowe. Posiadał w kieszeni natomiast książeczkę osoby skazanej z zakładu karnego Bydgoszcz - Fordon, z której wynikało, iż jest osobą osadzoną odbywającą karę do 03.04.2012 roku. Z informacji mężczyzny wynikało, iż przebywa na ............ więziennej przepustce. Celem ustalenia stanu zdrowia mężczyzny i możliwości przetransportowania do Policyjnej Dziennej Izby Zatrzymań wezwano pogotowie ratunkowe. Na miejsce zdarzenia wezwano również patrol policji, któremu przekazano mężczyznę ......
2010-10-26   PLAKATOWANIE NA DRZEWACH SUROWO ZABRONIONE!
W dniu 18 października późnym wieczorem dyżurujący strażnik miejski otrzymał zgłoszenie od zbulwersowanego mieszkańca centrum miasta, który trzymał w ręku plakat pewnej restauracji znajdującej się w gminie Pyzdry. Jak się okazało kolorowe plakaty reklamujące imprezę widniały na każdym drzewie w całym mieście. Strażnicy miejscy ustalili właściciela lokalu, który wskazał sprawcę owego zamieszania.
2010-10-22   "DZICY LOKATORZY ...!"
W dniu 21 październiaka ok. godz. 20.10 strażnicy miejscy podczas rutynowej kontroli zabezpieczonego przed wejściem osób trzecich obiektu gminnego w Gutowie Małym usłyszeli, iż w środku znajdują się osoby nieuprawnione. Rozmowa dwóch mężczyzn dochodziła z jednego z pokoi owego obiektu, do którego dostali się przez rozbite okno. Podczas kontroli strażnicy miejscy zauważyli na podłodze alkohol, sami zaś mężczyźni byli po wyraźnym jego wpływem. Nakazano "nielegalnym mieszkańcom" opuszczenie w trybie pilnym obiektu gminnego, co też uczynili. W tym samym dniu również skontaktowano się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za budynek, która wydała polecenie o zabezpieczeniu okien deskami, co uczyniono.
2010-10-21   SZUKAMY WŁAŚCICIELA ...!
Dyżurujący strażnik miejski w czwartkowy wieczór otrzymał zgłoszenie o porzuconym damskim rowerze z koszykiem, który od tygodnia stał niezabezpieczony przy jednej z klatek schodowych przy ul. Chrobrego. Wysłany na wskazane miejsce patrol interwencyjny rozpytał mieszkańców o dane ewentualnego właściciela, lecz nie odniosło to skutku. Niestety rower nie był oznakowany.
2010-10-19   KONTROLE WRZESIŃSKICH PUBÓW!
Strażnicy miejscy od tygodnia kontrolują rejony wrzesińskich pubów. Akcja ta prowadzona jest w związku z licznymi doniesieniami mieszkańców o młodzieży zakłócającej spokój w godzinach wieczorno - nocnych. Bardzo często ich nieprawidłowe zachowanie spowodowane jest nadmierną ilością spożytego alkoholu. Do tej pory strażnicy miejscy w rejonie pubów ujawnili pięć wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zakłócania porządku publicznego. Wszystkie ujawnione wykroczenia zakończyły się mandatami karnymi na łączną kwotę 500 złotych.
2010-10-14   DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ..!
W ostatnim czasie strażnicy miejscy uczestniczyli w rozmowie z dyrekcją Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, w trakcie której ustalono, iż w związku z nasileniem ruchu drogowego (przez miejscowość tą przeprowadzono objazd remontowanego odcinka drogi K-15) istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszającej się pieszo lub rowerem do lub ze szkoły. Na sugestie strażników miejskich przeprowadzono krótką pogadankę z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego poruszania się po drodze oraz rozdano 160 kamizelek odblaskowych dla uczniów poruszających się pieszo, którzy zostali zobowiązani do ich codziennego noszenia.
2010-10-13   II ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WE WRZEŚNI!
Słowami zawartymi w krótkim tekście nie można w pełni wyrazić wdzięczności, jaką odczuwamy po otrzymaniu darów dla naszych milusińskich z wrzesińskiego schroniska. Dary zostały przekazane w ramach akcji zorganizowanej przez wrzesińskie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ich zbiórka została przeprowadzona w dniu 09.10.2010 r. na terenie następujących marketów: SPOŁEM ul. Chrobrego, SUPERSAM ul. Kilińskiego, SUPERSAM ul. Kutrzeby ...
2010-10-12   ZAKAZ RUCHU W OBU KIERUNKACH!
W związku z remontami odbywającymi się na terenie naszego miasta kierowcy zobowiązani są w sposób szczególny do przestrzegania znaków drogowych! Niestety wielu z nich, by skrócić sobie drogę do miejsca zamieszkania, do pracy, .... na zakupy, nie podporządkowuje się do znaku B-1, czyli "zakazu ruchu w obu kierunkach". Sytuacja ta ma miejsce w szczególności przy ul. Wrzosowej oraz ul. Wrocławskiej. Przypominamy zatem, iż niedostosowanie się do tego znaku zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych i 5 pkt. karnymi. Na chwilę obecną strażnicy miejscy zastosowali 20 pouczeń i nałożyli siedem mandatów karnych w wysokości 700 złotych.
2010-10-08   ZAKAZ HANDLU W URZĘDZIE!
Pewien akwizytor z Łodzi w piątkowe przedpołudnie prowadził sprzedaż książek na terenie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. O zakazie handlu obwoźnego w urzędzie doskonale wiedział, lecz z wiedzy tej jednak nie skorzystał. Za handel w miejscu niedozwolonym poniósł konsekwencje finansowe w postaci mandatu karnego, który opiewał na kwotę 50 złotych.
2010-10-09   VIII MIEJSCE NASZEJ DRUŻYNY NA MISTRZOSTWACH POLSKI W SIATKÓWCE!
Od 30 września do 3 października odbywały się w Redzie XIV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej. Jedną z 26 startujących drużyn był zespół Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. W skład urzędowej drużyny weszli również strażnicy miejscy Szymon Abramowicz, Jakub Chromiński oraz Anna Hedrych - Stanisławska. Poziom turnieju z każdym nowym rokiem wzrasta, dlatego VIII miejsce naszej drużyny to sukces!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AKTUALNOŚCI
+ PODSTAWY DZIAŁANIA
+ PRAWA I OBOWIĄZKI
+ KADRA
REALIZACJA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
+ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
+ SCHRONISKO MIEJSKIE DLA ZWIERZĄT
+ STRAŻ MIEJSKA W OBIEKTYWIE
+ ZGŁOŚ INTERWENCJĘ
KTO MOŻE ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM
KONTAKT